Bioenerji

Bioenerji, parapsikolojik bir terim olup Parapsikolojinin bir alt dalıdır.