(0530) 120 47 97
img

Websitemize Hoşgeldiniz

Pozitif Rahmani Boyut Frekansınızın Yükseltilmesi

Negatif Şerli Enerji Kaynaklı Sorunlardan Kurtulmak

img

Parapsikolojik, Bioenerjetik ve Metafiziksel Sorunlara Çözümler

Yüksek Enerji Frekans İlmi

Yaşam Kalitenizin Artması ile Ruhsal Şifalanma

img

Uluslaraarası Onaylı Sertifikalı

Frekans İlmi Bioenerji Eğitimi

196 Ülkede Geçerli Üniversite Onaylı, E-Devlet Kayıtlı Online Bioenerji Eğitimleri

Online Sertifikalı Bioenerji Eğitimi

Bioenerji, Rahmani Pozitif Anlamda Onaran, Düzenleyen ve İyileştiren Yaşam Enerjisidir. Kişinin Ruhsal Gelişiminin İlk Basamağıdır.

Parapsikoloji Bioenerji Şifası

En Etkili Şifa Seansları ve Yöntemleri ile Parapsikolojik ve Bioenerjetik Sorunların Yüksek Enerji ile Kökten Çözülmesi ve Şifalanması

Parapsikoloji İlmi ile Bilinçaltı Temizliği

Hayatınızda Tekrar Eden Kısır Döngülerin, Parapsikolojik Olarak Bilinçaltından Temizlenmesi

NEFS MERTEBELERİ

Aydınlanma ve arınmaya götüren bütün öğretilerde bulunan nefs mertebeleri; Ruhsal Parapsikoloji Merkezi bünyesinde oluşturduğumuz Frekans İlmi ekolümüzün en temel yapı taşlarından birisidir. En eski çağlardan beri üzerinde önemle durulan nefs mertebeleri beşerin insan olup Hakka ulaştığı yoldur. Anadolu Ezoterizminde Seyr-i Suluk olarak geçen bu yolda kişi Pir yada İnsan-ı Kamil rehberliğinde kendi nefsini keşfeder; boyut frekansını rehberi eşliğinde yükselterek Kamil insan olma yolunda ilerler. Anadolu Erenleri nefs mertebelerini tanımlamışlar ve sınıflandırmışlardır. Her nefs mertebesi aynı zamanda kişinin bulunduğu çakra frekans boyutunu belirler ve titreşim, bilinç düzeyi ve idrak açısından her bir mertebe diğerinden farklıdır. Bu istikamet üzerinde yürüyen kişi hangi mertebede olduğunu farkedip bir üst mertebeye çıkabilmek için çiğ taraflarını farkeder ve bunları değiştirmek için mücadele eder. Nefs mertebelerinde yükselerek bilinç düzeyini değiştiremeyen kişi hiçbir zaman tam olarak özgürleşemez; herzaman negatif bilincin güdümünde yaşayarak ömür kredisini bitirir. Şimdi nefs mertebeleri nelerdir bunları açıklayalım:


1.NEFS-İ EMMARE

Sürekli kötülüğü emreden hayvani nefstir. Kişi sadece nefsini tatmin etme yolundadır. Bulunduğu çakrasal boyut kök çakradır. Düşük frekanslı negatif enerjilerin en çok hakim olduğu boyuttur ve kişi tamamen negatif zihin alanında yaşar. Külli bilinçten tamamen kopuktur. Kişi kolayca yönlendirilir ve negatif boyut tarafından yönetilir. Nefsi emmare frekans boyutu içerisinde en alt katman Eşref-i Safilin katmanıdır ve bu katman beşeriyetin en alt katmanıdır; hayvandan aşağı nefs mertebesidir ve kişi İlahi Kozmik katmandan kopuk bir şekilde yaşar. Sadece maddesel katman bilincinde idrakten yoksundur; maneviyattan, ruhsal katmandan bihaber yaşar. Şeytanlaşmış beşer boyutudur. Tüketir, kirletir ve bozar; yapıcı, onarıcı ve şifalandırıcı olan tüm enerjilerden yoksundur. Kişi derin bir boşluktadır ve kendini bu boyut frekansından kurtaramadığı sürece kötülüğe hizmet eder.


2-NEFS-İ LEVVAME

Kınayan nefs anlamındaki bu mertebede kişi kötülüğe karşı bir tepki oluşturmaya başlar. Düşük frekanslı negatif enerjiler hala bu boyutta egemendir. Kişi hem kendi hem de çevresinde ki kötülüğü kınamaya başlar. Nefs muhasebesi yapmaya ve kendi hatalarından pişmanlık duymaya başlar. Hatalarından ders alarak davranışlarını değiştirenler bir üst mertebe bilincine geçerken pişmanlık duymasına rağmen bu hataları tekrarlayanlar bu mertebe bilincinde kalmaya devam ederler. Kişinin bulunduğu çakra frekans boyutu sakral çakradır. Basiret hala kapalı olduğu kişi auranın duygusal katmanındadır ve negatif boyut düşük frekanslı duygu ve düşüncelerle kişiyi manipüle etmeye devam eder.


3-NEFS-İ MÜLHİME

ilhami nefs anlamına gelen bu mertebe bilincinde kişinin basireti açılmaya başlar. Bu frekans boyutu beşer ile insan olma arası ara boyuttur. Kişi zahiri yani görünen alemin ötesindeki batıni hakikatleri basireti ile idrak etmeye başlar. Artık herşeyin maddeden oluşmadığını anlayan, dünyayı zahir ve batın olarak algılamaya, farketmeye başlayan kişi ilahi kozmik enerjiye bir adım daha yaklaşmıştır. Kişinin bulunduğu çakra boyutu solar pleksus yani mide çakrası seviyesidir. Bu mertebede sınav daha da ağırlaşır ve alt kademelere düşme tehlikesi çok yüksektir. Kibir en büyük düşmandır ve şeytanın bu frekans aralığında kullandığı en büyük silahıdır. Kişi edindiği ilahi mazharlar ve ilhamların etkisi ile Kemale erdiğini sanabilir ve egosuna yenik düşerek emmare yada levvame mertebe bilincine düşebilir. Bu yüzden tüm Anadolu batıni ekolerinde bu yolda yürüyen kişiler rehberleri eşliğinde bu hataya düşmemeye çalışırlar. Kişi kendini bilemez; rehberi onu yönlendirerek olgunlaştırır ve değiştirir. Kişinin dirayeti ve teslimiyeti belirleyici noktadır. İlahi kozmik enerji frekansından faydalanabilmek için en az bu mertebeye erişmek gerekmektedir. Özgürleşme bu mertebeden başlar. Bu mertebede kişi negatif zihin kalıplarıyla yüzleşmeye ve bunları aşmaya başlar. Negatif zihin kalıplarından kurtuldukça kişi ilahi bilinç tanışmaya ve idraki açılmaya başlar, yükselir. Eğer başarılı olursa bir üst mertebeye çıkar.


4-NEFS-İ MUTMAİNNE

İçi rahat, şüpheleri kalmamış ve tatmin olmuş nefs demektir. İnsan olmanın başladığı frekans boyutudur. Bu mertebe bilincinde kişi tüm iyi- kötü karşıtlıklarından kurtularak huzura erer. Nefs-i Levvamedeki tüm kötü huylarından kurtulur. Kalp çakrası boyutudur yani gönül mertebesidir. Kalp çakrası tüm öğretilerde en çok önem verilen yerdir ve en güçlü çakradır. Kalp gözü olarak halk arasında geçen tabir çok yerindedir çünkü kalp gözü ile gören ve nefs mücadelesini sürdüren kişinin hata yapma ihtimali azalır ve ilerlemeye devam eder. Gönül ilahi aşk ile dolar ve bu aşk tüm şüpheleri siler, yokeder. İlahi kozmik enerji ile hemdem olan kişi Yaradan aşkı ile yanar ve zahiri hiçbir şeye varlık vermez. Bu boyuta gelmeyi başaran kişi Velayet'e adım atmayı başarır. Tekamülde dikey çıkışta olan kişi bu mertebe bilinncini tamamladığında İlahi akla karışır.


5- NEFS-İ RADİYE

Razı olan nefs anlamına gelen bu mertebe bilincinde kişi Yaradan'dan gelen herşeye rıza göstermiştir. Kişi İlahi akılda gelişir. Kendisi yada başkaları için olan olaylarda gerek hayır gerekse şer görünse bile tam teslimiyet içinde rıza göstermektedir. Haktan gelen herşeye razıdır ve tam teslimiyet içindedir. Bulunduğu frekans aralığı boyutu 5. boyuttur. İlahi söz ile, İlahi tebliğ ile boğaz çakrasında açığa çıkar.


6-NEFS-İ MARDİYYE

Hakkın kendisinden razı olduğu nefs mertebesidir. Bir önceki mertebe bilinci ile ayrılmaz bir bütün olmakla birlikte kişi bir önceki mertebe bilincinde yaşadığı tüm hallere rıza göstererek bu mertebeye yükselir. Bulunduğu frekans aralığı boyutu alın çakrası olup alemleri izleme haline geçme halidir. Bilinç düzeyi Tanrısal bilinçtir. Bulunduğu boyut yüksek Melekut alemidir ve Melekut aleminin bilgilerine ve bilincine vakıf olur. İlim derecesi İlmi Ledündür. Meleklerle, velilerin ruhlarıyla üst düzey görev yapma boyutu bu boyuttur.


7- NEFS-İ KAMİLE

Kişi bu mertebe bilincinde Seyr-i Suluk yolculuğunun sonuna ulaşarak Kamil mertebesine gelmiştir. Bu mertebe bilincini aşmış insan Tasavvufta geçen hakiki Mürşit-i Kamil olmuştur. Bulunduğu frekans aralığı boyutu taç çakra boyutudur. Emmare seviyesinde hayvandan aşağı olan kişi bu mertebede meleklerden daha yücedir. Kişiler bu yüce insanı gördüğünde Hakkı görür. O'nun bir tecellisi haline gelmiştir. Hiçbir kalıba ve sıfata sığmayan yüce Yaradan bu insanın gönlüne sığmıştır ve bu insanda sıfatlarını tecelli ettirmiştir. Bu insan etrafındaki kişilere ışık saçar ve nurlandırır. İlahi kozmik enerji ile hemdem olmanın ötesine geçmiştir ve Fenafillah olmuştur. Zamanın ve mekanın ötesine geçmiştir ve İlahi sırlara vakıf olmuştur. Artık Külli aklın bir parçası ve yer yüzünde Yaradan'ın halifelerinden bir halife olmuştur. Mevlana Hazretleri, Şems Hazretleri, Yunus Emre Hazretleri, Abdulkadir Geylani Hazretleri ve daha nice vazifeli yüce ruhlar bu kamil mertebededir. Yüksek Külli bilinç ile Külli akıldan aldığı bilgiyi ve nuru insanlara feyz ve bereket olarak saçar. Yol bulamayanlara rehberlik eder.

Frekans ilminde sıkça bahsettiğimiz ve önemle üzerinde durduğumuz nefs mertebeleri tüm aydınlanma öğretilerinin vazgeçilmezidir çünkü kişi hangi mertebe bilincinde ise o frekans aralığı boyutundadır; o boyutun sakinleri ile enerji alış verişi yapar. O boyuttan akış alır; o boyut ile yürür. Emmare ve Levvame seviyesindeki kişiler hiçbir zaman tam olarak arınamazlar. Negatif boyut varlıkları herzaman bu kişileri kullanır, enerjilerini sömürür, yönlendirir ve yönetir. Bu yüzden kişinin hangi frekans aralığında kalmak istemesi İlahi kozmik enerji ile olan ilişkisini belirler. İstemesi diyoruz çünkü bu mertebelerde kalmak, yükselmek veya düşmek hakediş üzerinedir ve bunu kişinin çabası ve yürüyüşü belirler. Düşük frekans aralıklarında kalan kişiler köleleşir, hiçbir zaman özgür ve kendini bilen bireyler olamazlar. Nefs mertebelerini aşarak bu yolu yürüyen kişiler ise zihin alanından ve ortak morfik alanlardan çıkarak İlahi akıl ile düşünmeye başlar. Özgürleşir ve kendi ruh programında asıl olan kendini yaşar. Kendini arayan, aydınlanan, arınan insanlar toplumda arttıkça halkın bilinç düzeyi ve idraki de değişmeye başlamaktadır. Bu frekansların, boyutların ve enerjilerin farkında olarak yaşayan, nefs mertebelerini aşarak insan olma yolunda yürüyen kişilerden oluşan bir toplumda yaşamak dileğiyle.

Parapsikolog.com Web Sitemiz Aracılığı İle İletişim Hattından Bize Ulaşabilir, Sorunlarınız ve Çözülmesini İstediğiniz Konular Hakkında Ön Bilgi Edinebilirsiniz.

Profesyonel Bakış Açısı İle Çözüm

Danıştığınız ve Çözüm Aradığınız Sorunlarınızı Profesyonel ve Uzman Bakış Açısıyla İnceleyerek Tüm Danışanlarımızı Bilgilendirmekteyiz.

Deneyim ve Tecrübelerimizden Yararlanmak

Tüm Danışanlarımıza Yaptığımız Seanslar Yılların Bilgi, Deneyim ve Tecrübesine Dayalı Olarak Binlerce Kişi Üzerinde Uygulanan ve Sonuç Alınan Uygulamaları ve Seansları İçermekte Olduğu İçin Çalışmalarımızı Bitirene Kadar Desteklerimiz Devam Etmektedir.

Güvenirlilik

Kişisel Tüm Bilgileriniz Korunarak 3. Kişilerle Asla Paylaşılmamaktadır.

FAALİYETLERİMİZ

Faaliyetlerimiz

Faaliyetlerimiz

Ruhsal Parapsikoloji Merkezi şimdiye kadar Türkiye'de kurulmuş Parapsikoloji ve Metafizik alanlarında en etkili ve yetkili kurumdur. Metafizik felsefi yönü olan çok derin bir ilimdir ve Parapsikoloji bu ilmi...

Bioenerji Eğitimi

Bioenerji Eğitimi

Günümüz dünyasında insanlarımız fiziksel, ruhsal, duygusal ve enerjetik birçok problem yaşamaktadırlar. Kişiler bu problemlerin birçoğunun sebebini bilememekte ve çözüm için ise bir arayış...

Frekans İlmi

Frekans İlmi

Günümüzde frekans kelimesini duymayan yoktur. Radyo frekansları, teknolojik cihazların frekans aralıkları, frekans ölçen cihazlar, internet vb çoğaltmak mümkündür. Peki ruhsal frekans nedir? Kadim...

İnsan, Şeytan ve Bioenerji

İnsan, Şeytan ve Bioenerji

İnsanın yaradılışı doğa ile iç içe bir yaradılış programıdır. Egosundan kurtulmuş insan doğa ile ve tüm yaradılanlarla bir bütün olabilir. Eşref-i Safilin frekansı aralığından Eşref-i Mahluk denilen...

Nefs Mertebeleri

Nefs Mertebeleri

Aydınlanma ve arınmaya götüren bütün öğretilerde bulunan nefs mertebeleri; Ruhsal Parapsikoloji Merkezi bünyesinde oluşturduğumuz Frekans İlmi ekolümüzün en temel...

Metapsişik Şifa

Metapsişik Şifa

Metapsişik terimi parapasikoloji terimi ortaya konulmadan önce duyu dışı algılar ile oluşan paranormal olayları araştırılması ile tanımlanmıştır. İnsanların 5 duyu ile algılanamayacak birçok yeteneği...

Ledün İlmi Parapsikoloji

Ledün İlmi Parapsikoloji

Sıradan zihni bir bakışla izah edilemeyen, dıştan görünenin, anlaşılanın, izah edilenin batıni yönüyle farklı karşılıkları olan batıni, parapsikolojik, ruhani bir ilim boyutudur. Ayrıca Yaradan’ın izniyle...

Parapsikoloji Nedir

Parapsikoloji Nedir

Parapsikoloji madde ötesini inceleyen ve kendi içinde ayrı bir disiplini olan ruhsal bir ilim ve bilim dalıdır. Maddesel alemin ötesinde ne varsa parapsikolojinin araştırma alanına girer. Sık sık bahsettiğimiz bioenerji de parapsikolojinin...

Ruhsal Parapsikoloji Merkezi; Parapsikoloji, Metafizik, Bioenerji ve Paranormal Olayları İnceleyen ve Araştıran İlim Merkezidir.

Parapsikolog 1

Parapsikolojik Çalışmalar Ruhsal Şifacılık

Parapsikolog 2

Frekans İlmi Bioenerji Eğitimleri ile Düşük Frekanslı Enerjilerden Kurtularak Frekansınızın Yükseltilmesi ile Bilinçli Farkındalık Kazanımı

Parapsikolog 3

Blog

Metafizik ve Parapsikolojinin Gerçek Değeri

Metafizik ve Parapsikolojinin Gerçek Değeri

Pozitif enerji ekmek gibi, su gibi, teneffüs ettiğimiz temiz hava gibi çok önemlidir ve pozitif enerjiye ulaşabilmek için metafizik ve parapsikoloji ilimlerine ulaşmak, en azından bu ilimlerin farkındalığı ile yaşamak mecburiyetindeyiz. Günümüz dünyasında hergün yeni bir karmaşa ile karşı karşıyayız...

Devamı...
Parapsikolojinin Hala Aktif ve Geçerli Olduğu Ülkeler

Parapsikolojinin Hala Aktif ve Geçerli Olduğu Ülkeler

Metafizik, parapsikoloji ve bioenerji bilindik anlamda farklı düzey ve boyutlarda kullanılmaktadır. Günümüzde halk arasında kullanılan bu ilimler ile rahmani boyutta kişisel tekamül, şifa, farkındalık üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Kişilerin bilinç düzeyi açıldıkça kendini ve Rab'bini tanıma...

Devamı...
Türkiyede Metafizik ve Cinci Hoca Yanılgısı

Türkiyede Metafizik ve Cinci Hoca Yanılgısı

Metafizik insanlığın en eski ilim ve bilim dalıdır. Ama ne yazık ki ülkemizde metafizik denilince akla ilk gelen şeyler cin, büyü, musallat ve cinci hocalar olmaktadır. Bu algı nasıl oluştu ve Türklerin en eski zamanlardan beri vakıf oldukları bu ilme nasıl bu kadar yabancı kalındı araştırılması ve üzerinde düşünülmesi gereken...

Devamı...